تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی: شهربانو حسین زاده ذغالچالی

متولد: 1359                  - مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی

رسته تحصیلی: نگارگری - تابلوهای گل و مرغ - کار لاکی و نگارگری روی جعبه های چوبی

شروع فعالیت: از سال 1383

مدرس درس عملی نگارگری در دانشگاهها

نام و نام خانوادگی: شهربانو حسین زاده ذغالچالی

متولد: 1359                  – مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی

رسته تحصیلی: نگارگری – تابلوهای گل و مرغ – کار لاکی و نگارگری روی جعبه های چوبی

شروع فعالیت: از سال 1383

مدرس درس عملی نگارگری در دانشگاهها

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی