تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

 • 4,250,000 تومان4,450,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102312

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنین همه آیتم ها نانو و انتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه مس قطر 21 سانت و ارتفاع 32 سانت، قیمت 490/000 تومان

  شمعدان مس قطر 6 سانت و ارتفاع 14 سانت(2 عدد)، قیمت هر عدد 310/000 تومان

  گلدان مس قطر 17 سانت و ارتفاع 17 سانت، قیمت 450/000 تومان

  تنگ ماهی مس قطر 20 سانت و ارتفاع 18 سانت، قیمت 470/000 تومان

  تنگ سیب و سیر قطر 10 سانت و ارتفاع 20 سانت(2 عدد)، قیمت هر عدد 325/000 تومان

  جام سبزه مس قطر 15 سانت و ارتفاع 9 سانت، قیمت 420/000 تومان

  جام سین مس قطر 10.5 سانت و ارتفاع 10 سانت(5 عدد)، قیمت هر عدد 105/000 تومان

  تابلو رومیزی دعای سال نو قطر 16 سانت، قیمت 175/000 تومان

  بابت هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره تماس 01133272693 و شماره واتساپ 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید
 • 1,745,000 تومان1,900,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102313

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنیم همه آیتم ها نانو و آنتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند. 7 تا کاسه مسی داره، استندش استیله. هر استفاده ای میشه از آن کرد حتی هفتسین.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه و شمعدان مس قطر 16 سانت و ارتفاع 24 سانت، قیمت 600/000 تومان

  گلدان مس یا تنگ ماهی مس قطر 10 سانت و ارتفاع 20 سانت، قیمت 325/000 تومان

  کاسه مسی قطر 9 سانت و ارتفاع 4.5 سانت و ارتفاع کلی استند فلزی 34 سانت، قیمت 820/000 تومان

  بابت هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید
 • 3,910,000 تومان4,200,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102314

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنیم همه آیتم ها نانو و انتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه مس قطر 16 سانت و ارتفاع 22 سانت، قیمت 365/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 5 سانت و ارتفاع 7 سانت، قیمت 190/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 6 سانت و ارتفاع 5 سانت، قیمت 200/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 7 سانت و ارتفاع 3 سانت، قیمت هر عدد 210/000 تومان

  گلدان مس قطر 14 سانت و ارتفاع 9 سانت، قیمت 365/000 تومان

  جام سبزه مس قطر 15 سانت و ارتفاع 9 سانت، قیمت 420/000 تومان

  تنگ سیر و سیب  و ماهی قطر 10 سانت و ارتفاع 20 سانت(3 عدد)، قیمت هر عدد 325/000 تومان

  گوی مس قطر 7 سانت و ارتفاع 9 سانت و طول 9 سانت(4عدد)، قیمت هر عدد 200/000 تومان

  تابلو رومیزی دعای سال نو قطر 16 سانت، قیمت 175/000 تومان

  هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید
 • 2,300,000 تومان2,500,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102311

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنیم همه آیتم ها نانو و انتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه مس قطر 16 سانت و ارتفاع 22 سانت، قیمت 365/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 7 سانت و ارتفاع 3 سانت(2 عدد)، قیمت هر عدد 200/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 5.5 سانت و ارتفاع 7 سانت، قیمت 210/000 تومان

  تنگ ماهی قطر 10 سانت و ارتفاع 20 سانت، قیمت 325/000 تومان

  جام سین قطر 9 سانت و ارتفاع 5 سانت(6 عدد)، قیمت هر عدد 100/000 تومان

  ظرف سبزه مس قطر 16 سانت و ارتفاع 4 سانت، قیمت 225/000 تومان

  تابلو رومیزی دعای تحویل سال نو قطر 16 سانت، قیمت 175/000 تومان

  بابت هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید
 • 4,055,000 تومان4,200,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102309

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنیم همه آیتم ها نانو و انتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه مس قطر 21 سانت و ارتفاع 32 سانت، قیمت 500/000 تومان

  شمعدان مس قطر 6 سانت و ارتفاع 14 سانت، قیمت هر عدد 310/000 تومان

  گلدان مس قطر 17 سانت و ارتفاع 17 سانت، قیمت 450/000 تومان

  تنگ ماهی قطر 20 سانت و ارتفاع 18 سانت، قیمت 470/000 تومان

  جام سبزه و سیب قطر 15 سانت و ارتفاع 10 سانت، قیمت هر عدد 420/000 تومان

  گوی مس قطر 7 سانت و ارتفاع 9 سانت و طول 9 سانت، قیمت هر عدد 200/000 تومان

  تابلو رومیزی دعای سال نو قطر 16 سانت، قیمت 175/000 تومان

  بابت هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید
 • 3,010,000 تومان3,200,000 تومان

  هفت سین مسی کد 102310

  هنرمند:فرید عارف

  همه آیتم های موجود در عکس ساخته شده از مرغوب ترین ورق های مسی می باشند. همچنیم همه آیتم ها نانو و انتی اکسید شدند و تغییر رنگ ندارند.

  *** برای حذف یا تغییر تعداد آیتم ها حق انتخاب دارید. ***

  آینه مس قطر 16 سانت و ارتفاع 24 سانت، قیمت 365/000 تومان

  شمع استند دار مس قطر 7 سانت و ارتفاع 3 سانت(2 عدد)، قیمت هر عدد 210/000 تومان

  گلدان دست ساز مس یا سطل داتیس (ورق ضخیم، وزن سنگین) قطر 16 سانت و ارتفاع 22 سانت، قیمت 1/000/000 تومان

  تنگ ماهی قطر 10 سانت و ارتفاع 20 سانت، قیمت 325/000 تومان

  ظرف سبزه قطر 16 سانت و ارتفاع 4 سانت، قیمت 225/000 تومان

  جام سین مس قطر 9 سانت و ارتفاع 5 سانت(5 عدد)، قیمت هر عدد 100/000 تومان

  تابلو رومیزی دعای سال نو قطر 16 سانت، قیمت 175/000 تومان

  بابت هرگونه سوال و ثبت سفارش هر کدام از این ظروف به صورت تک با شماره 09010766608 هماهنگ کنید.

  لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی