تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

 

استاد عبدالرضا اتحاد:

متولد ۱۳۳۵کوی میرمشهد ساری - مازندران
تحصیلات:
- کارشناسی صنایع دستی ازدانشگاه هنرتهران
- کارشناسی ارشد: پژوهش هنرازدانشکده هنرومعماری دانشگاه آزادتهران مرکز
- دانشجوی دکتری برنامه ریزی فرهنگی.
مسئولیتها:
- بنیانگذار ورییس انجمن خوشنویسان ساری ازسال۱۳۶۷الی۱۳۷۴
- مدرس انجمن خوشنویسان ساری از۱۳۶۰الی۱۳۷۴
- مدرس انجمن خوشنویسان تهران از۷۵الی۸۲
- مدیرمسئول آموزشگاه آتلیه گرافیک ساری
- مدیرمسئول آموزشگاه مثلث هنرتهران
- مدیراجرایی گروههای آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش وپرورش تهران.
- مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد تهران جنوب از۷۶الی۸۲.
- مدیرهنری فرهنگسرای سرو تهران - مدرس رشته نقاشی دانشکده هنرومعما…

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدجنوب تهران دررشته مدیریت فرهنگی وهنری
مدرس آموزشگاههای معتبرکنکور هنر تهران
مدیر هنری کنکورکانون آموزش فرهنگی.

 

استاد عبدالرضا اتحاد:

متولد ۱۳۳۵کوی میرمشهد ساری – مازندران
تحصیلات:
– کارشناسی صنایع دستی ازدانشگاه هنرتهران
– کارشناسی ارشد: پژوهش هنرازدانشکده هنرومعماری دانشگاه آزادتهران مرکز
– دانشجوی دکتری برنامه ریزی فرهنگی.
مسئولیتها:
– بنیانگذار ورییس انجمن خوشنویسان ساری ازسال۱۳۶۷الی۱۳۷۴
– مدرس انجمن خوشنویسان ساری از۱۳۶۰الی۱۳۷۴
– مدرس انجمن خوشنویسان تهران از۷۵الی۸۲
– مدیرمسئول آموزشگاه آتلیه گرافیک ساری
– مدیرمسئول آموزشگاه مثلث هنرتهران
– مدیراجرایی گروههای آموزشی فنی وحرفه ای سازمان آموزش وپرورش تهران.
– مدیرگروه گرافیک دانشگاه آزاد تهران جنوب از۷۶الی۸۲.
– مدیرهنری فرهنگسرای سرو تهران – مدرس رشته نقاشی دانشکده هنرومعما…

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحدجنوب تهران دررشته مدیریت فرهنگی وهنری
مدرس آموزشگاههای معتبرکنکور هنر تهران
مدیر هنری کنکورکانون آموزش فرهنگی.

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی