با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه ، قیمت کلیه آثار به روز می باشد.لطفا قبل از هر گونه سفارش آنلاین با شماره تماس دفتر سایت ۰۱۱۳۳۲۷۲۶۹۳ تماس بگیرید.

نام نام خانوادگی: وحیده رهبری فر

متولد: 1376            - خوزستان / دزفول

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

زمینه فعالیت هنری: کپوبافی و حصیربافی

مدت فعالیت: 4 سال

آثار بر اساس بخش‌ها