تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام نام خانوادگی: وحیده رهبری فر

متولد: 1376            - خوزستان / دزفول

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

زمینه فعالیت هنری: کپوبافی و حصیربافی

مدت فعالیت: 4 سال

نام نام خانوادگی: وحیده رهبری فر

متولد: 1376            – خوزستان / دزفول

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی

زمینه فعالیت هنری: کپوبافی و حصیربافی

مدت فعالیت: 4 سال

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی