تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی: فرشته جعفری

متولذ: 1353                      -  گلستان / گرگان

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

زمینه فعالیت هنری: عنوان رودوزیهای سنتی - شامل (سوزندوزی ترکمن سیاهدوزی شاهکوهسوزندوزی بلوچبخارا دوزیپته دوزی کرمان _ابریشم دوزی)

سابقه فعایت: 17 سال - تولید:  3 سال

نام و نام خانوادگی: فرشته جعفری

متولذ: 1353                      –  گلستان / گرگان

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

زمینه فعالیت هنری: عنوان رودوزیهای سنتی – شامل (سوزندوزی ترکمن سیاهدوزی شاهکوهسوزندوزی بلوچبخارا دوزیپته دوزی کرمان _ابریشم دوزی)

سابقه فعایت: 17 سال – تولید:  3 سال

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی