تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

 

نام نام خانوادگی: زهرا (فرزانه) جعفری

متولد:  1354  - اصفهان

تحصیلات: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

از سال ١٣٧٨ تا کنون مشغول به فعالیت در رشته هاي هنري نگارگري و تذهيب

- بر پایی چندین کارگاه آموزشی علاوه بر تدریس در حوزه هنری اصفهان
تدريس در سازمان صنايع دستي
تدريس در دانشگاه علمي كاربردي نقش جهان
تدريس در دانشگاه غیر انتفاعی بزرگمهر اصفهان
تدریس در دانشگاه تربیت معلم اصفهان(پردیس فرهنگیان)
تدریس در حوزه هنری و تبلیغات اسلامی اصفهان
داراي مدرك كاغذ سازي از آكادمي روم
مالف كتاب روياي نقش و رنگ
مديريت هنري گالري نقش خانه حوزه هنري
- حضور در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی از جمله:
تجلیل در یازدهمین همایش بانوان قرآنی تهران ۱۳۹۳
کسب مقام سوم،جشنواره ملی جلوه های رضوي۱۳۸۷
کسب مقام سوم نخستین جشنواره نگارینه های قزوین ۱۳۸۸
برگزیده جشنواره بانوان ایرانی هنر قرآنی تهران۱۳۹۱
کسب مقام دوم جشنواره قرآنی بانوی ایرانی تهران ۱۳۹۳
کسب مقام دوم جشنواره ملی جلوه های رضوی۱۳۹۴
کسب مقام دوم در نخستین جشنواره ملی نگارگری آیات اصفهان ۱۳۹۴
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در دوحه ی قطر۱۳۸۹
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در کلمبو سریلانکا ۱۳۹۰
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در تلمسان الجزایر ۱۳۹۱
جشنواره نگارگری و تذهیب الجزایر۱۳۹۲
شرکت در بیش از دهها نمایشگاه و گروهی درداخل و خارج از کشور

 

نام نام خانوادگی: زهرا (فرزانه) جعفری

متولد:  1354  – اصفهان

تحصیلات: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی

از سال ١٣٧٨ تا کنون مشغول به فعالیت در رشته هاي هنري نگارگري و تذهيب

– بر پایی چندین کارگاه آموزشی علاوه بر تدریس در حوزه هنری اصفهان
تدريس در سازمان صنايع دستي
تدريس در دانشگاه علمي كاربردي نقش جهان
تدريس در دانشگاه غیر انتفاعی بزرگمهر اصفهان
تدریس در دانشگاه تربیت معلم اصفهان(پردیس فرهنگیان)
تدریس در حوزه هنری و تبلیغات اسلامی اصفهان
داراي مدرك كاغذ سازي از آكادمي روم
مالف كتاب روياي نقش و رنگ
مديريت هنري گالري نقش خانه حوزه هنري
– حضور در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی از جمله:
تجلیل در یازدهمین همایش بانوان قرآنی تهران ۱۳۹۳
کسب مقام سوم،جشنواره ملی جلوه های رضوي۱۳۸۷
کسب مقام سوم نخستین جشنواره نگارینه های قزوین ۱۳۸۸
برگزیده جشنواره بانوان ایرانی هنر قرآنی تهران۱۳۹۱
کسب مقام دوم جشنواره قرآنی بانوی ایرانی تهران ۱۳۹۳
کسب مقام دوم جشنواره ملی جلوه های رضوی۱۳۹۴
کسب مقام دوم در نخستین جشنواره ملی نگارگری آیات اصفهان ۱۳۹۴
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در دوحه ی قطر۱۳۸۹
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در کلمبو سریلانکا ۱۳۹۰
نمایشگاه انفرادی هفته فرهنگی جمهوری اسلامی در تلمسان الجزایر ۱۳۹۱
جشنواره نگارگری و تذهیب الجزایر۱۳۹۲
شرکت در بیش از دهها نمایشگاه و گروهی درداخل و خارج از کشور

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی