تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام ونام خانوادگی: علی قیصری

متولد: 1358        -  فارس / شیراز

مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه نقش برجسته

زمینه فعالیت: نقاشی، حجم سازی، پیکره تراشی، طراحی رسم فنی و...

نام ونام خانوادگی: علی قیصری

متولد: 1358        –  فارس / شیراز

مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای در زمینه نقش برجسته

زمینه فعالیت: نقاشی، حجم سازی، پیکره تراشی، طراحی رسم فنی و…

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی