تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی: سمانه حسین وند
متولد: 1378
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم ورزشی
رسته هنری: صنایع دستی کپوبافی
سابقه فعالیت: 3 سال
محل فعالیت: خوزستان/دزفول
اطلاعات بیشتر: کار به صورت گروهی خانوادگی (مادر، خاله و مادر بزرگ) انجام می شود.

نام و نام خانوادگی: سمانه حسین وند
متولد: 1378
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم ورزشی
رسته هنری: صنایع دستی کپوبافی
سابقه فعالیت: 3 سال
محل فعالیت: خوزستان/دزفول
اطلاعات بیشتر: کار به صورت گروهی خانوادگی (مادر، خاله و مادر بزرگ) انجام می شود.

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی