تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی: زهرا محمد زاده

متولد: 1360 - مازندران، آمل

سابقه فعالیت هنری: 6 سال

رشته هنری: سوخته نگاری روی پارچه

نام و نام خانوادگی: زهرا محمد زاده

متولد: 1360 – مازندران، آمل

سابقه فعالیت هنری: 6 سال

رشته هنری: سوخته نگاری روی پارچه

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی