تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی:رکسانا نجف

متولد: ۱۳۶۶             - مازندران / رامسر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی

زمینه فعالیت: زمینه فعالیت. نقاشی. صنایع دستی. گرافیک

مدت فعالیت: ۲۰سال

محل فعالیت: تهران - شمال

نام و نام خانوادگی:رکسانا نجف

متولد: ۱۳۶۶             – مازندران / رامسر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی

زمینه فعالیت: زمینه فعالیت. نقاشی. صنایع دستی. گرافیک

مدت فعالیت: ۲۰سال

محل فعالیت: تهران – شمال

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی