تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام نام خانوادگی: ابوالفضل رشوانلو
متولد: ۱۳۶۲ - استان گلستان - گرگان
پروانه تولید یا کارت فنی و حرفه ای

سابقه فعالیت: 14سال

رشته فعالیت: کار اصلی قلمزنی روی فلز ولی کار چرم هم انجام میدهند

نام نام خانوادگی: ابوالفضل رشوانلو
متولد: ۱۳۶۲ – استان گلستان – گرگان
پروانه تولید یا کارت فنی و حرفه ای

سابقه فعالیت: 14سال

رشته فعالیت: کار اصلی قلمزنی روی فلز ولی کار چرم هم انجام میدهند

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی