تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام و نام خانوادگی: رسول شکرانی

متولد: 1357             -  اصفهان

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک

مدرک هنری: پروانه تولید از اداره کل میراث فرهنگی اصفهان - گواهینامه مهارت از اداره فنی حرفه ای استان اصفهان

رسته هنری: ساخت و قلمزنی انواع ظروف طرح نقره

مدت فعالیت: 5 سال

نام و نام خانوادگی: رسول شکرانی

متولد: 1357             –  اصفهان

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک

مدرک هنری: پروانه تولید از اداره کل میراث فرهنگی اصفهان – گواهینامه مهارت از اداره فنی حرفه ای استان اصفهان

رسته هنری: ساخت و قلمزنی انواع ظروف طرح نقره

مدت فعالیت: 5 سال

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی