تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

نام نام خانوادگی: الهه علیزاده

متولد: 1365     - خراسان رضوی / تربیت حیدریه

مدرک: کارشناسی ارشد مترجمی زبانانگلیسی

رشته هنری: نقاشی روی دیوارکوب های سفالی

سابقه هنری: 14 سال سابقه نقاشی

نام نام خانوادگی: الهه علیزاده

متولد: 1365     – خراسان رضوی / تربیت حیدریه

مدرک: کارشناسی ارشد مترجمی زبانانگلیسی

رشته هنری: نقاشی روی دیوارکوب های سفالی

سابقه هنری: 14 سال سابقه نقاشی

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی