تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲

 

نام و نام خانوادگی: الناز صفیخانی

متولد: 1367 - کرج

میزان تحصیلات: کارشناسی مدیریت جهانگردی

شروع کار هنری: از سال 1383

سه سال نقاشی مدرن کار می کنند.

 

نام و نام خانوادگی: الناز صفیخانی

متولد: 1367 – کرج

میزان تحصیلات: کارشناسی مدیریت جهانگردی

شروع کار هنری: از سال 1383

سه سال نقاشی مدرن کار می کنند.

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی