توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: پویا افشاری

متولد: 1374

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

رسته هنری: ظروف مسی و قلمزنی

سابقه فعالیت: 8 سال
محل فعالیت: زنجان

اطلاعات بیشتر: دارای کارت مهارت از فنی و حرفه ای استان زنجان
دارای کارت صنعتگری در حوزه ظروف مسی و قلمزنی از صنایع دستی استان زنجان

آثار بر اساس بخش‌ها