توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

 

 

نام و نام خانوادگی: هدا کاظمی نیا

متولد:                        - خوزستان/ دزفول

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری فیزیک

رشته هنری: حصیر بافی

سابقه فعالیت هنری: 4 سال

هیچ محصولی یافت نشد.

آثار بر اساس بخش‌ها