توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: فیروزه نقدی زاده

متولد: ۱۳۵۷ - تهران

مدرک تحصیلی: لیسانس مترجمی انگلیسی

رسته هنری: فعالیت هنری معرق و منبت چوب

سابقه فعالیت: ازسال ۸۶          -    محل فعالیت: تهران

آثار بر اساس بخش‌ها