توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

 

نام و نام خانوادگی: مینا سادات طبائی

متولد: 1358 - تهران

مدرک تحصیلی: لیسانس روانشناسی

رشته هنری: دارای مدرک قلمزنی، چرمدوزی، منبت، تذهیب از فنی حرفه ای و سازمان صنایع دستی

شروع فعالیت هنری: از سال 85 به صورت جدی

آموزش: رشته چرمدوزی به کارآموزان آموزش داده می شود

آثار بر اساس بخش‌ها