توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: مهرنوش بشارت

متولد: 1340       -   تهران

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات و کارشناسی هنر از دانشگاه سوربن فرانسه

رسته هنری: نقاشی پشت شیشه

سابقه فعالیت هنری: 37 سال

آثار بر اساس بخش‌ها