توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: مهرآسا رحمانی

متولد: 1371   - مازندران، قایم شهر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری ادبیات

دارای کارت صنعتگری

شروع به کار هنری: از مهر 1379

رشته هنری: سوزن دوزی بلوچی

آثار بر اساس بخش‌ها