توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: منصوره اباذری

متولد: 1357                     -    اصفهان

مدرک تحصیلی: دیپلم گرافیک کامپیوتر

رسته هنری: مینای نقاشی

سابقه هنری: 25 سال

آثار بر اساس بخش‌ها