توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: مرتضی امیری

متولد: 1362        -     همدان

مدرک: دیپلم

رسته هنری: تولید انواع ظروف کاربدی و تزئینی سفالی

سابقه فعالیت هنری: 4 سال

آثار بر اساس بخش‌ها