توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: محمود آشناگر

متولد: 1347    - خرم آباد/ لرستان

مدرک: لیسانس علوم سیاسی

سابقه فعالیت هنری: 35 سال سابقه در حوزه نقاشی

آثار بر اساس بخش‌ها