توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: محمدنقی برازنده مطلق

متواد: 1341          -   تبریز

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم حسابداری، لیسانس مدیریت و لیسانس زبان انگلیسی

زمینه فعالیت: تابلوفرش های دستبافت

سابقه فعالیت: 30 سال

محل تولیدات: تبریز

آثار بر اساس بخش‌ها