نام و نام خانوادگی: قنبر کوثری

متولد: 1356             -   سمنان / شاهرود

مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی کاربردی

رسته هنری: طراحی و تولید نمد

سابقه کار: حدود 4 سال

آثار بر اساس بخش‌ها