توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: فهیمه کمالو

متولد: 1365  - تهران

مدک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم تربیتی

سابقه کار هنری: 2 سال

رشته هنری: زیورآلات دست ساز از چوب و سنگهای با کیفیت

آثار بر اساس بخش‌ها