توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: فرشاد خادمی

متولد: 1371      -    همدان / اسدآباد

مدک تحصیلی: لیسانس هنرهای تجسمی و کاردانی گرافیک

رسته هنری: نقاشی خط انتزاعی و خوشنویسی ترکیبی - فوق ممتاز خوشنویسی

سابقه فعالیت هنری: 17 سال

آثار بر اساس بخش‌ها