توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: فرزانه حسنی

متولد: 1377

مدرک تحصیلی: کارشناسی فلسفه و کلام

رسته هنری: پته دوزی

سابقه فعالیت: 4 سال

آثار بر اساس بخش‌ها