توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: فاطمه سعیدی

متولد: 1350           -    مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

رسته هنری: معرق، منبت و مشبک

سابقه هنری: حدودا 3 سال

آثار بر اساس بخش‌ها