توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و مام خانوادگی: فائزه عظمی

متولد: 1369                     -  مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

رسته هنری: طراحی و نقطه کوبی روی سفال

سابقه فعالیت: 6 ماه

آثار بر اساس بخش‌ها