توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوائگی: علیرضا حسینی حسین آبادی

متولد:                      -   یزد

مدرک تحصیلی:

رسته هنری: نساجی - تولید کننده بزرگ انواع ترمه و سرمه دوزی

سابقه فعالیت: 20 سال

آثار بر اساس بخش‌ها