تخفیف

ویژه

برای مشتریان با خرید عمده

لطفا قبل از خرید برای اطمینان از قیمت و موجودی تماس بگیرید

۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲


نام و نام خانوادگی: علیرضا بهدانی

متولد: 1350

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

رسته هنری: خوشنویسی، نگارگری، نقاشی و تذهیب

سابقه فعالیت: ٣۵ سال
محل فعالیت: خراسان رضوی /مشهد

اطلاعات بیشتر: 1- خادم برگزیده قرآن کریم، 2- نگارش 48 مرتبه قرآن، 3- خوشنویسی بزرگترین و کوچکترین قرآن طلای دست نویس جهان و خوشنویسی بزرگترین نهج البلاغه مطلا 4- برگزاری 20 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی داخلی وخارجی 5-شاگرد استاد محمود فرشچیان و علیرضا آقامیری در زمینه نگارگری 6- نخبه هنری سال 94 7- کارشناس زبان و ادبیات 8- کاتب بیش از 50 قرآن دستنویس با خطوط مختلف اسلامی 9- خوشنویس اولین قرآن
به خط معلی 10- خوشنویس اولین قران به خط شکسته نستعلیق و....


نام و نام خانوادگی: علیرضا بهدانی

متولد: 1350

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

رسته هنری: خوشنویسی، نگارگری، نقاشی و تذهیب

سابقه فعالیت: ٣۵ سال
محل فعالیت: خراسان رضوی /مشهد

اطلاعات بیشتر: 1- خادم برگزیده قرآن کریم، 2- نگارش 48 مرتبه قرآن، 3- خوشنویسی بزرگترین و کوچکترین قرآن طلای دست نویس جهان و خوشنویسی بزرگترین نهج البلاغه مطلا 4- برگزاری 20 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی داخلی وخارجی 5-شاگرد استاد محمود فرشچیان و علیرضا آقامیری در زمینه نگارگری 6- نخبه هنری سال 94 7- کارشناس زبان و ادبیات 8- کاتب بیش از 50 قرآن دستنویس با خطوط مختلف اسلامی 9- خوشنویس اولین قرآن
به خط معلی 10- خوشنویس اولین قران به خط شکسته نستعلیق و….

لطفا قبل از ثبت سفارش برای تایید قیمت کالا با شماره ۰۹۰۱۰۷۶۶۶۰۸ یا واتساپ ۰۹۳۹۲۳۱۷۶۷۲ تماس بگیرید

منو اصلی