نام و نام خانوادگی: سید بهمن ابطحی

متولد: 1365    -   مازندران/ بابل

محل تولید: بندپی بابل و چلاو آمل

سابقه هنری: 15 سال سابقه فعالیت در زمینه نمد مالی

( نوه ی استادقربانعلی کرم پور عمرانی 82 ساله استاد نمد مالی و به نام کشور با سابقه 75 سال ففعالیت در زمینه نمد مالی )

آثار بر اساس بخش‌ها