توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: سعید ابراهیمی

متولد: 1375  - تهران

مدرک تحصیلی: لیسانس و دانشجوی ارشد

رسته هنری: تزیینات چوبی

سابقه فعالیت: 2 سال         -    محل فعالیت: تهران

آثار بر اساس بخش‌ها