توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی:رکسانا نجف

متولد: ۱۳۶۶             - مازندران / رامسر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی

زمینه فعالیت: زمینه فعالیت. نقاشی. صنایع دستی. گرافیک

مدت فعالیت: ۲۰سال

محل فعالیت: تهران - شمال

آثار بر اساس بخش‌ها