توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: رضا قدبنان

متولد: 1355        - مازندران / ساری

مدرک تحصیلی: مهندسی تکنولوژی صنایع چوب

رسته هنری: معرق چوب

مدت فعالیت هنری: 18 سال

آثار بر اساس بخش‌ها