توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: رسول شکرانی

متولد: 1357             -  اصفهان

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک

مدرک هنری: پروانه تولید از اداره کل میراث فرهنگی اصفهان - گواهینامه مهارت از اداره فنی حرفه ای استان اصفهان

رسته هنری: ساخت و قلمزنی انواع ظروف طرح نقره

مدت فعالیت: 5 سال

آثار بر اساس بخش‌ها