توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: بلال جزینی

متولد: 1369                   -  اصفهان

مدرک فنی و حرفه ای قلمزنی برجسته

مربی آموزش قلمزنی زیورآلات و ظروف - کارگاه آموزشی اصفهان

15 سال سابقه فعالیت در زمینه قلمزنی

آثار بر اساس بخش‌ها