نام و نام خانوادگی: امین همتی

متولد: شیراز

مدرک: کارشناسی صنایع دستی

سابقه کار: 10 سال

آثار بر اساس بخش‌ها