نام و نام خانوادگی: امیر رجبیان

متولد: 1358         - اصفهان / کاشان

مدرک تحصیلی: کارشناسی نساجی

زمینه فعالیت هنری: تولید دارقالی و تابلو فرش ماشینی و چاپی چهره و ...

سابقه فعالیت: 15 سال

آثار بر اساس بخش‌ها