توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: امیر حاجی پور

متولد: 1365     - خراسان رضوی / مشهد

مدک تحصیلی: لیسانس معماری

رسته هنری: کار با چوب و رزین

مدت زمان فعالیت: 2 سال

آثار بر اساس بخش‌ها