توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام نام خانوادگی: الهه علیزاده

متولد: 1365     - خراسان رضوی / تربیت حیدریه

مدرک: کارشناسی ارشد مترجمی زبانانگلیسی

رشته هنری: نقاشی روی دیوارکوب های سفالی

سابقه هنری: 14 سال سابقه نقاشی

آثار بر اساس بخش‌ها