توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

 

نام و نام خانوادگی: الناز صفیخانی

متولد: 1367 - کرج

میزان تحصیلات: کارشناسی مدیریت جهانگردی

شروع کار هنری: از سال 1383

سه سال نقاشی مدرن کار می کنند.

آثار بر اساس بخش‌ها