توجه :قیمت آثار به‌روز میباشد و قابل تغییر است

نام و نام خانوادگی: احسان حقی

متولد: 1369            -    اردبیل / نمین بخش عنبران

مدک تحصیلی: فوق دیپلم برق قدرت

رسته هنری: گلیم

مدیر عامل شرکت تعاونی تاروپود  عنبران از سال 1387

آثار بر اساس بخش‌ها